Accessories

"မဂၤလာပါႏွင့္ေက်းဇူးတင္ပါသည္" စာတန္းပါေသာ ခ်ည္သားစစ္စစ္အိတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

$6

ျမန္မာ့လက္ယက္ထည္ ခ်ည္သားလက္ကိုင္အိတ္ ျဖစ္ပါသည္။

$4

ျမန္မာ့႐ုိးရာပံုမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေသာ့ခ်ိတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

$3

လက္မႈ႕အတက္ပညာတြင္တစ္ဖက္ကမ္းခန္႔ ကြ်မ္းက်င္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

$4

ျမန္မာျပည္၏ အမွတ္တရပံုမ်ားကို ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာဓာတ္ပံုပန္းခ်ီကားျဖစ္ပါသည္။ အိမ္တြင္းအလွဆင္ရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ဆိုက္အႀကီး(A4 Size)$15

ဆိုက္အေသး(B6 Size)$13